ماشين هاي برداشت چغندر قند ۴۰ اسلاید

همه چیز در مورد ماشين هاي برداشت چغندر قند ۴۰ اسلاید در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل ماشين هاي برداشت چغندر قند ۴۰ اسلاید جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: ماشين هاي برداشت چغندر قند ۴۰ اسلاید

دسته بندی: کشاورزی و منابع طبیعی

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع ماشين هاي برداشت چغندر قند ۴۰ اسلاید

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

ماشين هاي برداشت چغندر قند ۴۰ اسلاید

فرمت فایل: ورد – Word  
قابلیت ویرایش
 
تعداد اسلاید : ۴۰ بسم الله الرحمان الرحيم ماشين هاي برداشت چغندر قند تكامل ماشين هاي برداشت چغندرقند در كشور هاي پيشرفته به قدري با موفقيت همراه بوده است كه امروزه كمتر كشاورزي است كه چغندقند كشت نمايد اما فاقد يكي از انواع ماشين هاي برداشت اين محصول باشد . حتي كشاورزاني كه فقط چند هكتار محصول چغندرقند مي كارند نيز مي توانند مالك يك ماشين برداشت چغندرقند به نيروي كارگري زيادي نياز دارد ، گواينكه…

f48.ir

مدیریت علفهای هرز گندم

همه چیز در مورد مدیریت علفهای هرز گندم در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل مدیریت علفهای هرز گندم جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: مدیریت علفهای هرز گندم

دسته بندی: کشاورزی و منابع طبیعی

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع مدیریت علفهای هرز گندم

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

مدیریت علفهای هرز گندم

فرمت فایل: ورد – Word  
قابلیت ویرایش
 
تعداد اسلاید : ۴۶ موضوع سمینار: مدیریت علفهای هرز گندم گندم واهمیت آن کشت آسان منبع غذایی اصلی انسان توانایی تطابق وسازگاری بالا در مناطق مختلف مهمترین محصول کشاورزی ازنظرتولیدوسطح زیرکشت توانایی تولید عملکرد بالا اجزای اصلی برای عملکرد گندم جمعیت گیاهی تعدادپنجه اندازه سنبله تعداد دانه های موجود در سنبلچه وزن بذر عوامل مهم وتاثیر گذار در تولید گندم ۱- واریته ۲- شرایط اقلیمی ۳- خاک ۴- نوع ومقدار…

f48.ir

ورقهای پلی پوش

همه چیز در مورد ورقهای پلی پوش در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل ورقهای پلی پوش جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: ورقهای پلی پوش

دسته بندی: کشاورزی و منابع طبیعی

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع ورقهای پلی پوش

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

ورقهای پلی پوش

فرمت فایل: ورد – Word  
قابلیت ویرایش
 
تعداد اسلاید : ۱۶ ورقهای پلی پوش نوار و سیستم های قطره ای تهیه کنندگان : محسن کشاورز فرهاد غضنفری اسماعیل چالیگر …

f48.ir

معرفی و شناسایی مهمترین علفهای هرز ایران

همه چیز در مورد معرفی و شناسایی مهمترین علفهای هرز ایران در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل معرفی و شناسایی مهمترین علفهای هرز ایران جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: معرفی و شناسایی مهمترین علفهای هرز ایران

دسته بندی: کشاورزی و منابع طبیعی

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع معرفی و شناسایی مهمترین علفهای هرز ایران

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

معرفی و شناسایی مهمترین علفهای هرز ایران

فرمت فایل: ورد – Word  
قابلیت ویرایش
 
تعداد اسلاید : ۱۵۸ ۲/۲۲/۲۰۱۸ ۱ بنام خداوند جان و خرد معرفي و شناسايي مهمترين علفهاي هرز ايران آموزشكده كشاورزي نيشابور مهندس محمود رضا بهرامي_ پاييز ۱۳۸۳ ۲/۲۲/۲۰۱۸ ۲ بدون گلبرگها( (Apetalae: مهمترين خانواده هاي علفهاي هرز دولپه اي بدون گلبرگ عبارتند از: تاج خروس Amaranthaceae اسفناجيان Chenopodiacea هفت بند Polygonaceae گزنه Urticaceae 2/22/2018 3 مهمترين ويژگيهاي خانواده تاج خروس (Amaranthaceae) گياهان اين تيره علفي يا چوبي برگها معمولا‌ً…

f48.ir

معرفی و شناسایی مهمترین علفهای هرز ایران

همه چیز در مورد معرفی و شناسایی مهمترین علفهای هرز ایران در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل معرفی و شناسایی مهمترین علفهای هرز ایران جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: معرفی و شناسایی مهمترین علفهای هرز ایران

دسته بندی: کشاورزی و منابع طبیعی

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع معرفی و شناسایی مهمترین علفهای هرز ایران

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

معرفی و شناسایی مهمترین علفهای هرز ایران

فرمت فایل: ورد – Word  
قابلیت ویرایش
 
تعداد اسلاید : ۱۵۸ ۲/۲۲/۲۰۱۸ ۱ بنام خداوند جان و خرد معرفي و شناسايي مهمترين علفهاي هرز ايران آموزشكده كشاورزي نيشابور مهندس محمود رضا بهرامي_ پاييز ۱۳۸۳ ۲/۲۲/۲۰۱۸ ۲ بدون گلبرگها( (Apetalae: مهمترين خانواده هاي علفهاي هرز دولپه اي بدون گلبرگ عبارتند از: تاج خروس Amaranthaceae اسفناجيان Chenopodiacea هفت بند Polygonaceae گزنه Urticaceae 2/22/2018 3 مهمترين ويژگيهاي خانواده تاج خروس (Amaranthaceae) گياهان اين تيره علفي يا چوبي برگها معمولا‌ً…

f48.ir

مرغ – بندواش

همه چیز در مورد مرغ – بندواش در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل مرغ – بندواش جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: مرغ – بندواش

دسته بندی: کشاورزی و منابع طبیعی

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع مرغ – بندواش

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

مرغ – بندواش

فرمت فایل: ورد – Word  
قابلیت ویرایش
 
تعداد اسلاید : ۵۴ مرغ(بندواش) گياهي است چندساله و چهار كربنه كه توسط بذر،ريزوم و استولون تكثير مي يابد.از خانواده poaceae كه به ان پنجه مرغي و بندواش نيز مي گويند.علفي با ريزومهاي فلسي كه قسمتهاي هوايي از ريزوم ها خارج ميشود و زمين را مثل چمن ميپوشاند اين گياه در برابر لگدكوبيها مقاومت زيادي دارد.ارتفاع ساقه هاي مرغ بين۱۰تا۳۰سانتيمتر و طول برگهاي ان به۱۰تا۲۰سانتيمتر ميرسد.برگها به رنگ خاكستري تا سبز…

f48.ir

یونجه

همه چیز در مورد یونجه در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل یونجه جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: یونجه

دسته بندی: کشاورزی و منابع طبیعی

تگ (نشان):

فایل های مرتبط با موضوع یونجه

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

یونجه

فرمت فایل: ورد – Word  
قابلیت ویرایش
 
تعداد اسلاید : ۹۷ عنوان ارائه : یونجه ارائه دهنده : یوسفی – کد خدایی زیر نظر استاد راهنما : خانم صا بریان بهار ۸۷ یونجه یونجه یونجه برای درمان کمبود ویتامین A,C,E,K به‌کار می‌رود. به‌عنوان مغذی و منبع نمک‌های معدنی کلسیم، فسفر و آهن می‌باشد. ریخت‌شناسی گیاه: گیاهی پایا، ایستاده یا خیزان است که گاهی خوابیده با بن محکم و قوی، کم و بیش چوبی شده و طویل که ارتفاع آن به ۸۰-۳۰ سانتی‌متر…

f48.ir

دانلود بسته کارآفرینی کشت فضای باز گیاه آلوئه ورا (صبر زرد) در مناطق گرمسیری

همه چیز در مورد دانلود بسته کارآفرینی کشت فضای باز گیاه آلوئه ورا (صبر زرد) در مناطق گرمسیری در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل دانلود بسته کارآفرینی کشت فضای باز گیاه آلوئه ورا (صبر زرد) در مناطق گرمسیری جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: دانلود بسته کارآفرینی کشت فضای باز گیاه آلوئه ورا (صبر زرد) در مناطق گرمسیری

دسته بندی: کشاورزی و منابع طبیعی

تگ (نشان): کشت و پرورش آلوئه ورا,کتاب کارآفرینی پرورش آلوئه ورا,بسته کارآفرینی پرورش آلوئه ورا,کارآفرینی پرورش آلوئه ورا,کارآفرینی کشت آلوئه ورا,آلوئه ورا

فایل های مرتبط با موضوع دانلود بسته کارآفرینی کشت فضای باز گیاه آلوئه ورا (صبر زرد) در مناطق گرمسیری

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

دانلود بسته کارآفرینی کشت فضای باز گیاه آلوئه ورا (صبر زرد) در مناطق گرمسیری

دانلود بسته کارآفرینی کشت فضای باز گیاه آلوئه ورا (صبر زرد) در مناطق گرمسیری

کشت فضای باز گیاه آلوئه ورا (صبر زرد) در مناطق گرمسیری
 
 
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحات: ۴۶
 
 
مقدمه:
گیاه آلوئه ورا به دلیل داشتن ویژگی های خاص از جمله: تحمل شرایط کم آبی ، گرمای هوا و خواص دارویی از دیرباز در مناطق خشک گرمسیری و نیمه گرمسیری و حاره ای به عنوان گیاه زینتی و همچنین گیاه دارویی کشت میشده است. به علت رويش در مناطق بیابانی به نام لاله بیابان نیز مشهور است. این گیاه هم اکنون در جنوب ایران در استان های هرمزگان و بوشهر به صورت…

f48.ir

دانلود بسته کارآفرینی کشت گیاه نعنا فلفلی در ایران

همه چیز در مورد دانلود بسته کارآفرینی کشت گیاه نعنا فلفلی در ایران در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل دانلود بسته کارآفرینی کشت گیاه نعنا فلفلی در ایران جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: دانلود بسته کارآفرینی کشت گیاه نعنا فلفلی در ایران

دسته بندی: کشاورزی و منابع طبیعی

تگ (نشان): کارآفرینی پرورش نعنا فلفلی,پرورش نعنا فلفلی در ایران,کشت گیاه نعنا فلفلی در ایران,گیاه نعنا فلفلی,کتاب کارآفرینی گیاه نعنا فلفلی

فایل های مرتبط با موضوع دانلود بسته کارآفرینی کشت گیاه نعنا فلفلی در ایران

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

دانلود بسته کارآفرینی کشت گیاه نعنا فلفلی در ایران

دانلود بسته کارآفرینی کشت گیاه نعنا فلفلی در ایران

کشت گیاه نعنا فلفلی در ایران
 
 
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحات: ۴۴
 
 
مقدمه
نعنا فلفلی یکی از پر مصروف ترین گیاهان دارویی است که مقدار مصرف سالانه اسانس آن در جهان به حدود ۷۰۰۰ تن می رسد. گیاهی است علفی و چندساله، دارای ساقههای خزنده (استولون) و ساقههای زیرزمینی (ریزوم)، ساقه اش چهارگوش به رنگ قرمز مایل به بنفش که برگهای بیضوی شکلی به صورت متقابل روی آن قرار می گیرند. گلهای آن به رنگ بنفش هستند و میوهاش کپسولی به رنگ قرمز است که دارای…

f48.ir

دانلود بسته کارآفرینی تولید ارگانیک گیاهان دارویی آویشن و بابونه و گل گاوزبان

همه چیز در مورد دانلود بسته کارآفرینی تولید ارگانیک گیاهان دارویی آویشن و بابونه و گل گاوزبان در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل دانلود بسته کارآفرینی تولید ارگانیک گیاهان دارویی آویشن و بابونه و گل گاوزبان جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: دانلود بسته کارآفرینی تولید ارگانیک گیاهان دارویی آویشن و بابونه و گل گاوزبان

دسته بندی: کشاورزی و منابع طبیعی

تگ (نشان): تولید ارگانیک گیاهان دارویی,آویشن و بابونه و گل گاوزبان,کتاب کارآفرینی گیاهان دارویی,دانلود کتاب کارآفرینی,کشت و پرورش آویشن و بابونه,کتاب کشت و پرورش گل گاوزبان

فایل های مرتبط با موضوع دانلود بسته کارآفرینی تولید ارگانیک گیاهان دارویی آویشن و بابونه و گل گاوزبان

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

دانلود بسته کارآفرینی تولید ارگانیک گیاهان دارویی آویشن و بابونه و گل گاوزبان

دانلود بسته کارآفرینی تولید ارگانیک گیاهان دارویی آویشن و بابونه و گل گاوزبان

تولید ارگانیک گیاهان دارویی(آویشن و بابونه و گل گاوزبان)
 
 
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحات: ۸۹
 
 
مقدمه
در اواسط قرن بیستم با ظهور کشاورزی صنعتی و انقلاب سبز، بشر به تأمین غذای آینده خويش مطمئن و دلگرم شد. اما این رویای شیرین دیری نپایید؛ چرا که انقلاب سبز و کشاورزی صنعتی اگر چه توانست در کوتاه مدت در اثر نقاط دنیا ازدياد و افزایش تولید محصولات کشاورزی را به ارمغان آورد اما به علت عدم توجه به مسائل اخلاقی و اجتماعی نظیر حقوق دیگر…

f48.ir