tarhedars,sellfile,irطرح درس, دانلود طرح درس , ریاضی سوم ضرب اعداد یک رقمی ,طرح درس,

دانلود محصول دانلود طرح درس –ریاضی سوم- ضرب اعداد یک رقمی با کد فروش ۱۹۷۱۸۰۹


              دانلود طرح درس –ریاضی سوم- ضرب اعداد یک رقمی فرمت فایل (word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات ۵ صفحه قسمتی از مجموعه هدف کلی :  آشنایی فراگیران با درک و فهم بیشتر مفاهیم و مهارت های ریاضی و بکارگیری این مهارت ها در زندگی روزمره اهداف رفتاری پس ازپایان درس باید بتوانند . هدف جزئی : ۱ ـ حاصل ضرب اعداد یک رقمی را بدانند. ۲ ـ جواب تمرین ضرب و مسائل را بدانند. مهارتی ( حیطه شناختی ) ۱ ـ علامت ضرب را تشخیص دهد . ۲ ـ مفهوم ضرب را به صورت ساده بیان کند. مهارتی ( حیطه روانی حرکتی ) ۱ ـ کاربرد جدول ضرب را پیدا کنند. ۲ ـ روش حفظ کردن جدول ضرب را پیدا کند. نگرشی ( حیطه عاطفی ) ۱ ـ علاقه به یادگیری ضرب و کاربرد آن در زندگی روزمره داشته باشند. ۲ ـ ایجاد علاقه به خاطر سپردن و حفظ کردن جدول ضرب و تهیه جدئول ضرب. …

tarhedars,sellfile,irطرح درس پیش دبستانی, دانلود واحدکار , واحد کار پوشاک ,طرح درس,

دانلود محصول دانلود طرح درس – واحد کار پوشاک با کد فروش ۱۹۷۱۸۰۳


              دانلود طرح درس – واحد کارآشنا نمودن كودكان با مراحل تهيه لباس فرمت فایل (word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات ۲ صفحه قسمتی از مجموعه هدف کلی آشنا نمودن كودكان با مراحل تهيه لباس اهداف جزئی – آشنا نمودن كودكان با مواد اوليه اي كه از آنها  – آشنا نمودن كودكان با انواع لباسهاي معمولي در جامعه  – آشنا نمودن كودكان به انواع لباسهاي مناسب براي فصول مختلف (بهار – تابستان – پائيز – زمستان) اهداف رفتاری دانش آموزان پس از پایان درس باید بتوانند   1-در زمانهای قبل انسان ها برای حفظ سرما از چه پوششی استفاده می كردنند   2-پارچه از چه چیزی درست شده است   3-انواع پارچه ها كدامند چه كسانی لباسهای ما را می دوزنند     …

tarhedars,sellfile,irطرح درس پیش دبستانی, دانلود واحدکار , واحد کار سلام کردن ,طرح درس,

دانلود محصول دانلود طرح درس – واحد کار سلام کردن با کد فروش ۱۹۷۱۸۰۷


            دانلود طرح درس – واحد کارآشنا شدن فراگیران با سلام به عنوان یکی از آداب اسلامی فرمت فایل (word) و قابل ویرایش  تعداد صفحات ۲ صفحه قسمتی از مجموعه هدف کلی آشنا شدن فراگیران با سلام به عنوان یکی از آداب اسلامی اهداف جزیی ۱ـ تمایل به سلام کردن در برخورد با اطرافیان ۲ـ رعایت ادب سلام کردن در برخورد با دیگران اهداف رفتاری ۱ـ شیوه های مختلف سلام کردن را بشناسد و بکار ببرد ۲ـ به سلام کردن به دیگران علاقه و تمایل پیدا کند       …