موضوع دانلود آموزش انتقال حرارت ترکیبی از یک مدار و تراشه الکترونیکی در انسیس فلوئنت

همه چیز در مورد آموزش انتقال حرارت ترکیبی از یک مدار و تراشه الکترونیکی در انسیس فلوئنت در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل آموزش انتقال حرارت ترکیبی از یک مدار و تراشه الکترونیکی در انسیس فلوئنت جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: آموزش انتقال حرارت ترکیبی از یک مدار و تراشه الکترونیکی در انسیس فلوئنت

دسته بندی: برنامه نویسی ، سورس ، پروژه

تگ (نشان): انتقال حرارت ترکیبی , انسیس فلوئنت , فلوئنت

فایل های مرتبط با موضوع آموزش انتقال حرارت ترکیبی از یک مدار و تراشه الکترونیکی در انسیس فلوئنت

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.


فیزیک انتقال حرارت ترکیبی در بسیاری از کاربردهای مهندسی از جمله مبدل های حرارتی ، چیپ های الکترونیکی و … متداول است. در این فایل اموزشی با نحوه شبیه سازی انتقال حرارت ترکیبی اشنا می شویم. مساله شامل یک برد مدار که شامل یک تراشه الکترونیکی تولید کننده گرما بر روی ان است.این فایل اموزشی به صورت pdf و به زبان اصلی در ۳۰ صفحه اماده شده است. …

f48.ir

موضوع دانلود مثال اموزشی شبیه سازی احتراق غیر پیش آمیخته (non premixed combustion) در انسیس فلوئنت

همه چیز در مورد مثال اموزشی شبیه سازی احتراق غیر پیش آمیخته (non premixed combustion) در انسیس فلوئنت در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل مثال اموزشی شبیه سازی احتراق غیر پیش آمیخته (non premixed combustion) در انسیس فلوئنت جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: مثال اموزشی شبیه سازی احتراق غیر پیش آمیخته (non premixed combustion) در انسیس فلوئنت

دسته بندی: برنامه نویسی ، سورس ، پروژه

تگ (نشان): احتراق غیر پیش آمیخته , احتراق , فلوئنت, انسیس فلوئنت

فایل های مرتبط با موضوع مثال اموزشی شبیه سازی احتراق غیر پیش آمیخته (non premixed combustion) در انسیس فلوئنت

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.


در این فایل اموزشی یک محفظه احتراق berl با توان ۳۳۰kw با استفاده از مدل تابع چگالی احتمال pdf به صورت غیر پیش امیخته شبیه سازی شده است . این فایل اموزشی به صورت pdf و به زبان اصلی در ۳۴ صفحه اماده شده است.و فایل های کیس و دیتا نیز ضمیمه شده است. …

f48.ir

موضوع دانلود آموزش شبیه سازی جریان گذر صوتی (transonic) روی یک ایرفویل naca0012 در انسیس فلوئنت

همه چیز در مورد آموزش شبیه سازی جریان گذر صوتی (transonic) روی یک ایرفویل naca0012 در انسیس فلوئنت در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل آموزش شبیه سازی جریان گذر صوتی (transonic) روی یک ایرفویل naca0012 در انسیس فلوئنت جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: آموزش شبیه سازی جریان گذر صوتی (transonic) روی یک ایرفویل naca0012 در انسیس فلوئنت

دسته بندی: برنامه نویسی ، سورس ، پروژه

تگ (نشان): انسیس فلوئنت , فلوئنت , ایرفویل

فایل های مرتبط با موضوع آموزش شبیه سازی جریان گذر صوتی (transonic) روی یک ایرفویل naca0012 در انسیس فلوئنت

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.


هدف از این فایل اموزشی معرفی تکنیک های مفید برای شبیه سازی جریان در سرعت های بالا برای کاربردهای ایرودینامیک خارجی میباشد. در این فایل اموزشی جریان گذر صوتی بر روی یک ایرفویل naca0012 شبیه سازی شده و با مرجع تجربی مقایسه شده است.این فایل اموزشی به زبان اصلی در ۴۳ صفحه اماده شده است و فایل های کیس و دیتا و مش نیز ضمیمه شده است. …

f48.ir

موضوع دانلود مثال اموزشی شبیه سازی جریان در محیط متخلخل در انسیس فلوئنت

همه چیز در مورد مثال اموزشی شبیه سازی جریان در محیط متخلخل در انسیس فلوئنت در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل مثال اموزشی شبیه سازی جریان در محیط متخلخل در انسیس فلوئنت جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: مثال اموزشی شبیه سازی جریان در محیط متخلخل در انسیس فلوئنت

دسته بندی: برنامه نویسی ، سورس ، پروژه

تگ (نشان): انسیس فلوئنت , محیط متخلخل , فلوئنت

فایل های مرتبط با موضوع مثال اموزشی شبیه سازی جریان در محیط متخلخل در انسیس فلوئنت

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.


بسیاری از کاربردهای صنعتی مانند فیلتر ها و کاتالیزورها شامل مدلسازی جریان در محیط های متخلخل است. در این فایل اموزشی مساله صنعتی عبور جریان گاز از یک کاتالیزور مورد برسی قرار گرفته است.این فایل اموزشی به صورت pdf و به زبان اصلی در ۳۰ صفحه اماده شده است.فایل های کیس و دیتا و مش نیز ضمیمه شده است. …

f48.ir

موضوع دانلود آموزش شبیه سازی احتراق سوخت مایع در انسیس فلوئنت

همه چیز در مورد آموزش شبیه سازی احتراق سوخت مایع در انسیس فلوئنت در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل آموزش شبیه سازی احتراق سوخت مایع در انسیس فلوئنت جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: آموزش شبیه سازی احتراق سوخت مایع در انسیس فلوئنت

دسته بندی: برنامه نویسی ، سورس ، پروژه

تگ (نشان): احتراق سوخت مایع , احتراق , فلوئنت, انسیس فلوئنت

فایل های مرتبط با موضوع آموزش شبیه سازی احتراق سوخت مایع در انسیس فلوئنت

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.


در این فایل اموزشی تبخیر و احتراق سوخت مایع با استفاده ازقابلیت مدلسازی فاز پراکنده (dispersed phase) برای محاسبه جریان گاز و اسپری مایع استفاده شده است. این فایل اموزشی به صورت pdf و به زبان اصلی در ۲۱ صفحه اماده شده است. در ضمن فایل مش و کیس و دیتا نیز ضمیمه شده است. …

f48.ir