بررسی عملکرد سیستم های تبرید جذبی با ۳ سطح و ۴ سطح دمایی متفاوت…

همه چیز در مورد بررسی عملکرد سیستم های تبرید جذبی با ۳ سطح و ۴ سطح دمایی متفاوت… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل بررسی عملکرد سیستم های تبرید جذبی با ۳ سطح و ۴ سطح دمایی متفاوت… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: بررسی عملکرد سیستم های تبرید جذبی با ۳ سطح و ۴ سطح دمایی متفاوت…

دسته بندی: مهندسی مکانیک

تگ (نشان): بررسی عملکرد سیستم ها,تبرید جذبی با ۳ سطح و ۴ سطح,word,دانلود پایان نامه

فایل های مرتبط با موضوع بررسی عملکرد سیستم های تبرید جذبی با ۳ سطح و ۴ سطح دمایی متفاوت…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

بررسی عملکرد سیستم های تبرید جذبی با 3 سطح و 4 سطح دمایی متفاوت...

بررسی عملکرد سیستم های تبرید جذبی با ۳ سطح و ۴ سطح دمایی متفاوت…

 فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اوّل: مقدّمه
۱- مقدّمه۱
۱-۱- سيستم سرمايش جذبي با مبرد آب و ماده جاذب ليتيم برومايد۵
۱-۱-۱- سیکل تک اثره۷
۱-۱-۲- سیکل دو اثره۸
۱-۲- سيستم سرمايش جذبي با مبرد آمونياک و ماده جاذب آب۱۲
فصل دوّم:مدل ترمودینامیکی سیستم۲۱
۲-۱- سیستم های تبرید با ۳ منبع حرارتی برگشت ناپذیر۲۱
۲-۲- سیستم های تبرید با ۴ منبع حرارتی برگشت ناپذیر ۲۵
فصل سوّم:الگوریتم های تکاملی و ژنتیکی و کاربرد آن در بهینه…

f48.ir