شبيه سازي و بهينه سازي راكتور بيولوژيكي توليدكننده بوتانول…

همه چیز در مورد شبيه سازي و بهينه سازي راكتور بيولوژيكي توليدكننده بوتانول… در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل شبيه سازي و بهينه سازي راكتور بيولوژيكي توليدكننده بوتانول… جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: شبيه سازي و بهينه سازي راكتور بيولوژيكي توليدكننده بوتانول…

دسته بندی: شیمی

تگ (نشان): شبيه سازي,بهينه سازي راكتور بيولوژيكي,بوتانول,دانلودپایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع شبيه سازي و بهينه سازي راكتور بيولوژيكي توليدكننده بوتانول…

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

شبيه سازي و بهينه سازي راكتور بيولوژيكي توليدكننده بوتانول...

شبيه سازي و بهينه سازي راكتور بيولوژيكي توليدكننده بوتانول…

چکيده
تخمير نيمه پيوسته، روشي کارا و سودمند جهت توليد محصولات متابوليکي ارزشمند مانند سوخت های زیستی مي باشد. مدلسازي رياضي بيوراکتورهاي نيمه پيوسته با توجه به طبيعت گذرا و ناپاياي تخمير و همچنين پيچيدگي متابوليسم سلولي، مسأله اي بسيار دشوار و پيچيده است. در این زمینه برخی از محققین مدل هایی ساخت یافته ارائه کرده اند که نسبت به مدل های غیر ساخت یافته دقت و بازده بیشتری دارند. در اين تحقيق، مدل ساختار يافته دقيق و کاراي موازنة فلاکس پويا…

f48.ir