موضوع دانلود دانلود پاورپوینت میکروب ها،بیماری وسلامتی

همه چیز در مورد دانلود پاورپوینت میکروب ها،بیماری وسلامتی در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل دانلود پاورپوینت میکروب ها،بیماری وسلامتی جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: دانلود پاورپوینت میکروب ها،بیماری وسلامتی

دسته بندی: علوم پایه

تگ (نشان): دانلود پاورپوینت میکروب ها,بیماری وسلامتی

فایل های مرتبط با موضوع دانلود پاورپوینت میکروب ها،بیماری وسلامتی

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.


ساختار عملی ویروس ها میکروب ها شامل:ویروس ها،باکتری هاوقارچ ها است دوعامل بیماری زای واگیر دار:ویروس ها وباکتری ها ساختار ویروس ها:ویروس ها ساختارسلولی ندارند.پیکر هرویروس از یک بخش اسید نوکلیک ویک پوشش پروتینی درست شده است مراحل تولید مثل ویروس ۱اتصال ویروس به باکتری۲-همانند سازیDNAویروسی۳-ساختن پروتیین های ویروسی۴-تجمع پروتیین هاوDNAی ویروسی۵-آزاد شدن ویروس از سلول باکتری. ویژگی های ویروس ها عبارتند از: ویروس ها ساختار سلولی ندارند.پیکر هر ویروسازیک بخش اسید نوکلیک وارد سلول می شود. همه ی آن ها برای تولید مثل باید وارد سلول شوند میزبان اختصاصی دارند یعنی هرنوع ویروس به یک نوع سلول زنده حمله میکند. ویروس ها به اندازه ای کوچک اند که باید آن هارا با میکروسکوپ های الکترونی مشاهده کرد. آلودگی ویروسی بسیاری از ویروس ها پس از ورود به سلول های بدن میزبان فعالیت های سلول راتغیر میدهند در نتیجه سلول نمی تواند به زندگی عادی خود ادانه دهد.جدول مقابل برخیاز بیماری هاییراکه به وسیله ی ویروس ها ایجاد میشوند نشان میدهد. دفاع در برابر ویروس ها هنگامی که ویروسی به سلول های بدن ما حمله م …

f48.ir