بایگانی برچسب: s

دانلود پاورپوینت نقش ویژگی های شخصیتی بر کارآفرینی سازمانی (کارکنان واحد های جهاد دانشگاهی مستقر در شهر تهران)

همه چیز در مورد دانلود پاورپوینت نقش ویژگی های شخصیتی بر کارآفرینی سازمانی (کارکنان واحد های جهاد دانشگاهی مستقر در شهر تهران) در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل دانلود پاورپوینت نقش ویژگی های شخصیتی بر کارآفرینی سازمانی (کارکنان واحد های جهاد دانشگاهی مستقر در شهر تهران) جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: دانلود پاورپوینت نقش ویژگی های شخصیتی بر کارآفرینی سازمانی (کارکنان واحد های جهاد دانشگاهی مستقر در شهر تهران)

دسته بندی: جغرافیا

تگ (نشان): دانلود پاورپوینت,نقش ویژگی های شخصیتی,کارآفرینی سازمانی,کارکنان واحد های جهاد دانشگاهی,شهر تهران

فایل های مرتبط با موضوع دانلود پاورپوینت نقش ویژگی های شخصیتی بر کارآفرینی سازمانی (کارکنان واحد های جهاد دانشگاهی مستقر در شهر تهران)

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

دانلود پاورپوینت نقش ویژگی های شخصیتی بر کارآفرینی سازمانی (کارکنان واحد های جهاد دانشگاهی مستقر در شهر تهران)

دانلود پاورپوینت نقش ویژگی های شخصیتی بر کارآفرینی سازمانی (کارکنان واحد های جهاد دانشگاهی مستقر در شهر تهران)

موضوع: دانلود پاورپوینت نقش ویژگی های شخصیتی بر کارآفرینی سازمانی (کارکنان واحد های جهاد دانشگاهی مستقر در شهر تهران)
فرمت: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۳۱…

f48.ir

دانلود پاورپوینت مدیریت ریسک

همه چیز در مورد دانلود پاورپوینت مدیریت ریسک در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل دانلود پاورپوینت مدیریت ریسک جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: دانلود پاورپوینت مدیریت ریسک

دسته بندی: جغرافیا

تگ (نشان): دانلود پاورپوینت,پاورپوینت مدیریت ریسک

فایل های مرتبط با موضوع دانلود پاورپوینت مدیریت ریسک

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

دانلود پاورپوینت مدیریت ریسک

موضوع: دانلود پاورپوینت مدیریت ریسک
فرمت: پاورپوینت
تعداد اسلاید: ۵۷…

f48.ir

دانلود پاورپوینت کارگاه فلوئنت

همه چیز در مورد دانلود پاورپوینت کارگاه فلوئنت در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل دانلود پاورپوینت کارگاه فلوئنت جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: دانلود پاورپوینت کارگاه فلوئنت

دسته بندی: جغرافیا

تگ (نشان): دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت کارگاه فلوئنت

فایل های مرتبط با موضوع دانلود پاورپوینت کارگاه فلوئنت

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

دانلود پاورپوینت کارگاه فلوئنت

موضوع: دانلود پاورپوینت کارگاه فلوئنت
فرمت:  PDF
تعداد صفحه: ۳۱…

f48.ir

دانلود پاورپوینت گشتالت درمانی فرتیز پرلز

همه چیز در مورد دانلود پاورپوینت گشتالت درمانی فرتیز پرلز در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل دانلود پاورپوینت گشتالت درمانی فرتیز پرلز جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: دانلود پاورپوینت گشتالت درمانی فرتیز پرلز

دسته بندی: روان شناسی

تگ (نشان): دانلود پاورپوینت گشتالت درمانی,گشتالت درمانی فرتیز پرلز,پاورپوینت گشتالت درمانی,گشتالت درمانی pptx,پاورپوینت گشتالت درمانی پرلز,دانلود پاورپوینت,فرتیز پرلز

فایل های مرتبط با موضوع دانلود پاورپوینت گشتالت درمانی فرتیز پرلز

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

دانلود پاورپوینت گشتالت درمانی فرتیز پرلز

دانلود پاورپوینت گشتالت درمانی فرتیز پرلز

گشتالت درمانی فرتیز پرلز
 
 
فرمت فایل: pptx
تعداد اسلاید ها: ۳۱
 
 
نظریه شخصیت:
ما انسانها به رغم اينكه قرنهاست دوست داريم بدن خودرا انكار كنيم، بايد بپذيريم كه اصولاً ارگانيزمهای زيستی هستيم هدفهای روزمره ما، يا به قول پرلز هدفهای پايانی، براساس نيازهای زيستی ما قرار دارند، كه به گرسنگی، ميل جنسی، بقا، سرپناه و تنفس محدود می شوند.
نقش های اجتماعی كه اختيارمی كنيم، وسيله ای برای براورده ساختن هدفهای پايانی ما هستند. پرلز فرض…

f48.ir

دانلود پاورپوینت درمان فرد مدار کارل راجرز

همه چیز در مورد دانلود پاورپوینت درمان فرد مدار کارل راجرز در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل دانلود پاورپوینت درمان فرد مدار کارل راجرز جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: دانلود پاورپوینت درمان فرد مدار کارل راجرز

دسته بندی: روان شناسی

تگ (نشان): دانلود پاورپوینت درمان فردمدار,پاورپوینت درمان فرد مدار,درمان فردمدار,درمان فرد مدار کارل راجرز,دانلود پاورپوینت,درمان فرد مدار کارل راجرز pptx,درمان فرد مدار pptx

فایل های مرتبط با موضوع دانلود پاورپوینت درمان فرد مدار کارل راجرز

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

دانلود پاورپوینت درمان فرد مدار کارل راجرز

دانلود پاورپوینت درمان فرد مدار کارل راجرز

درمان فرد مدار کارل راجرز
 
 
فرمت فایل: pptx
تعداد اسلاید ها: ۳۲
 
 
نظریه شخصیت:
طبق ديدگاه راجر زتمامی انسانها، یک نيروی انگيزشی اساسی دارند كه گرايش به شكوفایی است به عبارت ديگرگرایش شكوفا شدن درگرايش فطری ارگانيزم به پروراندن تمام استعدادهايش به طوري كه بتواند به زندگی ادامه دهد و پيشرفت كند. ما با فرآيند ارزش گذاري ارگانيزمي نيز متولد مي‌شويم كه ما را قادر مي سازد آن دسته از تجربه‌هايي كه زندگي مارا تقويت مي كنند، به…

f48.ir

دانلود پاورپوینت بازی درمانی

همه چیز در مورد دانلود پاورپوینت بازی درمانی در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل دانلود پاورپوینت بازی درمانی جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: دانلود پاورپوینت بازی درمانی

دسته بندی: روان شناسی

تگ (نشان): دانلود پاورپوینت بازی درمانی,پاورپوینت بازی درمانی,بازی درمانی,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت روانشناسی,بازی درمانی pptx

فایل های مرتبط با موضوع دانلود پاورپوینت بازی درمانی

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

دانلود پاورپوینت بازی درمانی

دانلود پاورپوینت بازی درمانی

بازی درمانی
 
 
فرمت فایل: pptx
تعداد اسلاید ها: ۴۰
 
 
تعریف بازی:
روبین ، فاین و واندنبرگ (۱۹۸۳)، عنوان کرده اند برای اینکه فعالیتی را بازی نامید باید ۵ ویژگی داشته باشد: -فرد برای انجام آن دارای انگیزه درونی باشد.
-به صورت آزادانه انتخاب شود.
-خوشایند(لذت بخش) باشد.
-واقعیت گریز باشد.
-بازیکن در بازی شرکت فعال داشته باشد.
انواع بازی:
پیاژه بازیها را به سه دسته مهارتی، نمادین و باقاعده تقسیم می کند. لی بازیها را به سه دسته تجربه…

f48.ir

دانلود پاورپوینت درمان های آدلری آلفرد آدلر

همه چیز در مورد دانلود پاورپوینت درمان های آدلری آلفرد آدلر در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل دانلود پاورپوینت درمان های آدلری آلفرد آدلر جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: دانلود پاورپوینت درمان های آدلری آلفرد آدلر

دسته بندی: روان شناسی

تگ (نشان): دانلود پاورپوینت درمان آدلری,درمان های آدلری pptx,دانلود پاورپوینت,درمان های آدلری آلفرد آدلر,درمان های آدلری,آلفرد آدلر,پاورپوینت درمان های آدلری

فایل های مرتبط با موضوع دانلود پاورپوینت درمان های آدلری آلفرد آدلر

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

دانلود پاورپوینت درمان های آدلری آلفرد آدلر

دانلود پاورپوینت درمان های آدلری آلفرد آدلر

درمان های آدلری آلفرد آدلر
 
 
فرمت فایل: pptx
تعداد اسلاید ها: ۴۱
 
 
نظریه شخصیت:
تلاش برای برتری انگيزه اصلی شخصيت انسان است. برتر بودن لزوماً به معنی كسب افتخار اجتماعی، تسلط يا رهبری درجامعه نيست. تلاش برای برتری يعنی تلاش برای اداره كردن یک زندگي عالی و كاملتر، افراد برای زندگی هدف های خيالی می آفرينند و طوری عمل می ‌كنند كه گویی هدفهای شخصی آنها مقصود نهایی زندگی است.
اين غايت نگری خيالی بيانگر آن است كه شرايط تاريخي،…

f48.ir

دانلود پاورپوینت درمان های مواجه سازی و غرقه سازی توماس استمفل

همه چیز در مورد دانلود پاورپوینت درمان های مواجه سازی و غرقه سازی توماس استمفل در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل دانلود پاورپوینت درمان های مواجه سازی و غرقه سازی توماس استمفل جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: دانلود پاورپوینت درمان های مواجه سازی و غرقه سازی توماس استمفل

دسته بندی: روان شناسی

تگ (نشان): پاورپوینت درمان های مواجه سازی,پاورپوینت درمان های غرقه سازی,دانلود پاورپوینت,توماس استمفل,مواجه سازی و غرقه سازی,درمان های مواجه سازی pptx,درمان های غرقه سازی pptx

فایل های مرتبط با موضوع دانلود پاورپوینت درمان های مواجه سازی و غرقه سازی توماس استمفل

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

دانلود پاورپوینت درمان های مواجه سازی و غرقه سازی توماس استمفل

دانلود پاورپوینت درمان های مواجه سازی و غرقه سازی توماس استمفل

درمان های مواجه سازی و غرقه سازی توماس استمفل
 
 
فرمت فایل: pptx
تعداد اسلاید ها: ۳۳
 
 
این فایل شامل موارد زیر است:
عنوان
نظريه آسيب شناسی روانی
نظریه فرآیندهای درمانی
رابطه درمانی
درمان با غرقه سازی تجسمی: نظريه آسيب شناسی روانی
نظريه فرايندهای درمانی
پالایش روانی
رابطه درمانی
واقعیت ها
درمان از راه مواجه سازی نظريه روان درمانی
نظریه فرايندهای درمانی
رابطه درمانی
نظريه آسيب شناسی روانی
رابطه درمانی
انتقادهایی از…

f48.ir

دانلود پاورپوینت درمان های رفتاری جوزف ولپی

همه چیز در مورد دانلود پاورپوینت درمان های رفتاری جوزف ولپی در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل دانلود پاورپوینت درمان های رفتاری جوزف ولپی جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: دانلود پاورپوینت درمان های رفتاری جوزف ولپی

دسته بندی: روان شناسی

تگ (نشان): پاورپوینت درمان های رفتاری,درمان های رفتاری,درمان های رفتاری pptx,درمان های رفتاری جوزف ولپی,درمان های رفتاری ولپی,دانلود پاورپوینت,جوزف ولپی

فایل های مرتبط با موضوع دانلود پاورپوینت درمان های رفتاری جوزف ولپی

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

دانلود پاورپوینت درمان های رفتاری جوزف ولپی

دانلود پاورپوینت درمان های رفتاری جوزف ولپی

درمان های رفتاری جوزف ولپی
 
 
فرمت فایل: pptx
تعداد اسلاید ها: ۳۳
 
 
آسیب شناسی روانی:
اضطراب، مشكل يادگيری نخستين درآسيب شناسی روانی است اما زمانی كه اضطراب به صورت یک پاسخ عادی به محركهای خاص ايجاد مي شود مي تواند جنبه های ديگر رفتار را تضعيف كند و به نشانه های ثانوی منجر شود.
خود اين نشانه های ثانوی می توانند به دليل دردناک بودن، تداعي شدن با ترسهای آموخته شده از اختلالهای جسمانی يا روانی يا صرفاٌ به دليل پيامدهای اجتماعی…

f48.ir

دانلود پاورپوینت درمان های حساس به جنسیت و فرهنگ

همه چیز در مورد دانلود پاورپوینت درمان های حساس به جنسیت و فرهنگ در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل دانلود پاورپوینت درمان های حساس به جنسیت و فرهنگ جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: دانلود پاورپوینت درمان های حساس به جنسیت و فرهنگ

دسته بندی: روان شناسی

تگ (نشان): درمان های حساس به جنسیت,درمان های حساس به فرهنگ,درمان های حساس به جنسیت pptx,درمان های حساس به فرهنگ pptx,دانلود پاورپوینت,جنسیت و فرهنگ

فایل های مرتبط با موضوع دانلود پاورپوینت درمان های حساس به جنسیت و فرهنگ

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

دانلود پاورپوینت درمان های حساس به جنسیت و فرهنگ

دانلود پاورپوینت درمان های حساس به جنسیت و فرهنگ

درمان های حساس به جنسیت و فرهنگ
 
 
فرمت فایل: pptx
تعداد اسلاید ها: ۲۴
 
 
درمان با دیدگاه فمینیستی:
اصطلاح فمينيست كسی است كه طرفدار اين اصل است كه زنان بايد ازحقوق سياسي، اقتصادي واجتماعي برابربا مردان برخوردارباشند. تأكيد بارز دراين نظريه، اين ادعاست كه هويت فرد عميقاً تحت تأثير فشارهای محيطی مانند نقش های جنسی و تبعيض جنسی قرار دارد اين عوامل برساختارهای شناختی و الگوهای رفتار تأثير می گذارند.
تفاوتهای روان درماني بين…

f48.ir