دانلود پاورپوینت درمان های رفتاری جوزف ولپی

همه چیز در مورد دانلود پاورپوینت درمان های رفتاری جوزف ولپی در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل دانلود پاورپوینت درمان های رفتاری جوزف ولپی جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: دانلود پاورپوینت درمان های رفتاری جوزف ولپی

دسته بندی: روان شناسی

تگ (نشان): پاورپوینت درمان های رفتاری,درمان های رفتاری,درمان های رفتاری pptx,درمان های رفتاری جوزف ولپی,درمان های رفتاری ولپی,دانلود پاورپوینت,جوزف ولپی

فایل های مرتبط با موضوع دانلود پاورپوینت درمان های رفتاری جوزف ولپی

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

دانلود پاورپوینت درمان های رفتاری جوزف ولپی

دانلود پاورپوینت درمان های رفتاری جوزف ولپی

درمان های رفتاری جوزف ولپی
 
 
فرمت فایل: pptx
تعداد اسلاید ها: ۳۳
 
 
آسیب شناسی روانی:
اضطراب، مشكل يادگيری نخستين درآسيب شناسی روانی است اما زمانی كه اضطراب به صورت یک پاسخ عادی به محركهای خاص ايجاد مي شود مي تواند جنبه های ديگر رفتار را تضعيف كند و به نشانه های ثانوی منجر شود.
خود اين نشانه های ثانوی می توانند به دليل دردناک بودن، تداعي شدن با ترسهای آموخته شده از اختلالهای جسمانی يا روانی يا صرفاٌ به دليل پيامدهای اجتماعی…

f48.ir

دانلود پاورپوینت درمان های حساس به جنسیت و فرهنگ

همه چیز در مورد دانلود پاورپوینت درمان های حساس به جنسیت و فرهنگ در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل دانلود پاورپوینت درمان های حساس به جنسیت و فرهنگ جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: دانلود پاورپوینت درمان های حساس به جنسیت و فرهنگ

دسته بندی: روان شناسی

تگ (نشان): درمان های حساس به جنسیت,درمان های حساس به فرهنگ,درمان های حساس به جنسیت pptx,درمان های حساس به فرهنگ pptx,دانلود پاورپوینت,جنسیت و فرهنگ

فایل های مرتبط با موضوع دانلود پاورپوینت درمان های حساس به جنسیت و فرهنگ

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

دانلود پاورپوینت درمان های حساس به جنسیت و فرهنگ

دانلود پاورپوینت درمان های حساس به جنسیت و فرهنگ

درمان های حساس به جنسیت و فرهنگ
 
 
فرمت فایل: pptx
تعداد اسلاید ها: ۲۴
 
 
درمان با دیدگاه فمینیستی:
اصطلاح فمينيست كسی است كه طرفدار اين اصل است كه زنان بايد ازحقوق سياسي، اقتصادي واجتماعي برابربا مردان برخوردارباشند. تأكيد بارز دراين نظريه، اين ادعاست كه هويت فرد عميقاً تحت تأثير فشارهای محيطی مانند نقش های جنسی و تبعيض جنسی قرار دارد اين عوامل برساختارهای شناختی و الگوهای رفتار تأثير می گذارند.
تفاوتهای روان درماني بين…

f48.ir

دانلود پاورپوینت درمان های وجودی رولومی

همه چیز در مورد دانلود پاورپوینت درمان های وجودی رولومی در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل دانلود پاورپوینت درمان های وجودی رولومی جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: دانلود پاورپوینت درمان های وجودی رولومی

دسته بندی: روان شناسی

تگ (نشان): پاورپوینت درمان های وجودی,درمان های وجودی,درمان های وجودی رولومی,پاورپوینت درمان های وجودی pptx,درمانهای وجودی pptx,دانلود پاورپوینت

فایل های مرتبط با موضوع دانلود پاورپوینت درمان های وجودی رولومی

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

دانلود پاورپوینت درمان های وجودی رولومی

دانلود پاورپوینت درمان های وجودی رولومی

درمان های وجودی رولومی
 
 
فرمت فایل: pptx
تعداد اسلاید ها: ۴۴
 
 
این فایل شامل موارد زیر است:
عنوان
درمان وجودی
نظریه شخصیت
فرآیند های درمانی
هشياری افزایی
وظيفه درمانگر
انتخاب
محتوای درمان
تعارض های ميان فرد وجامعه
فراسوی تعارض به سوی خردسندی
رابطه درمانی
درمان وجودی – انسانگرایی
معنا درمانی
واقعيت درمانی
انتقادهایی از درمان وجودی
از ديدگاه روان كاوی
از ديدگاه انسان گرایی
از دیدگاه بافتی
از ديدگاه يكپارچه…

f48.ir

دانلود پاورپوینت درمان های یکپارچه نگر و التقاطی آرنولد لازاروس

همه چیز در مورد دانلود پاورپوینت درمان های یکپارچه نگر و التقاطی آرنولد لازاروس در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل دانلود پاورپوینت درمان های یکپارچه نگر و التقاطی آرنولد لازاروس جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: دانلود پاورپوینت درمان های یکپارچه نگر و التقاطی آرنولد لازاروس

دسته بندی: روان شناسی

تگ (نشان): درمان های یکپارچه نگر,درمان های التقاطی,پاورپوینت درمان های التقاطی,دانلود پاورپوینت,یکپارچه نگر و التقاطی,درمانهای یکپارچه نگر pptx,درمانهای التقاطی pptx

فایل های مرتبط با موضوع دانلود پاورپوینت درمان های یکپارچه نگر و التقاطی آرنولد لازاروس

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

دانلود پاورپوینت درمان های یکپارچه نگر و التقاطی آرنولد لازاروس

دانلود پاورپوینت درمان های یکپارچه نگر و التقاطی آرنولد لازاروس

درمان های یکپارچه نگر و التقاطی آرنولد لازاروس
 
 
فرمت فایل: pptx
تعداد اسلاید ها: ۲۸
 
 
خلاصه:
التقاط گرایی فنی يا يكپارچگی نظری؟
در درمان يكپارچه نگر هدف بهتركردن اثربخشی و كارایی روان درمانی است. تحقيق بدون مرز و علاقه به گفتگوی فرانظری، مشخصه جنبش يكپارچه نگر است التقاط گرای فنی كمتر نظری است و می خواهد توانایی ما را درانتخاب بهترين درمان براي فرد و مشكل او بهبود بخشد.
التقاط گرایی می خواهد پيش بينی كند كه مداخله ها برای چه…

f48.ir

دانلود پاورپوینت درمان های استنباط گرا: درمان راه حل مدار و داستان درمانی اینسو کیم برگ

همه چیز در مورد دانلود پاورپوینت درمان های استنباط گرا: درمان راه حل مدار و داستان درمانی اینسو کیم برگ در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل دانلود پاورپوینت درمان های استنباط گرا: درمان راه حل مدار و داستان درمانی اینسو کیم برگ جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: دانلود پاورپوینت درمان های استنباط گرا: درمان راه حل مدار و داستان درمانی اینسو کیم برگ

دسته بندی: روان شناسی

تگ (نشان): درمان های استنباط گرا,درمان های راه حل مدار,داستان درمانی,داستان درمانی اینسو کیم برگ,داستان درمانی pptx,درمان های راه حل مدار pptx,دانلود پاورپوینت

فایل های مرتبط با موضوع دانلود پاورپوینت درمان های استنباط گرا: درمان راه حل مدار و داستان درمانی اینسو کیم برگ

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

دانلود پاورپوینت درمان های استنباط گرا: درمان راه حل مدار و داستان درمانی اینسو کیم برگ

دانلود پاورپوینت درمان های استنباط گرا: درمان راه حل مدار و داستان درمانی اینسو کیم برگ

درمان های استنباط گرا: درمان راه حل مدار و داستان درمانی اینسو کیم برگ
 
 
فرمت فایل: pptx
تعداد اسلاید ها: ۱۹
 
 
درمان های استنباط گرا:
درمانهای استنباط گر اسه ويژگي مشترک دارند هریک، درمان كوتاه مدت جديدی هستند كه بطور متوسط، فقط ۵-۴ جلسه طول می كشد، هردوی آنها، بر تغيير و چاره جويهایی برای مشكلات، تمركز می كنند.
دو مورد از بانفوذترين درمانهایی كه براستنباط گرایی اجتماعی استوار هستند عبارتنداز:
درمان راه حل مدار
داستان…

f48.ir

دانلود پاورپوینت طرحواره درمانی

همه چیز در مورد دانلود پاورپوینت طرحواره درمانی در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل دانلود پاورپوینت طرحواره درمانی جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: دانلود پاورپوینت طرحواره درمانی

دسته بندی: روان شناسی

تگ (نشان): دانلودپاورپوینت طرحواره درمانی,پاورپوینت طرحواره درمانی,طرحواره درمانی,طرحواره درمانی pptx,دانلود پاورپوینت,پاورپوینت طرحواره درمانی pptx

فایل های مرتبط با موضوع دانلود پاورپوینت طرحواره درمانی

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

دانلود پاورپوینت طرحواره درمانی

دانلود پاورپوینت طرحواره درمانی

طرحواره درمانی
 
 
فرمت فایل: pptx
تعداد اسلاید ها: ۳۵
 
 
مقدمه:
یکی از چالش هایی که امروه شناخت درمانی با آن روبروست ، ارائه راهبردهای درمانی مؤثر برای کار با بیماران مبتلا به اختلال شخصیت یا دیگر بیماری های حاد مزمن است. از آنجا که درمان افراد مبتلا به اختلال شخصیت کاری سخت و طاقت فرسا بوده ، اختلالات شخصیت شیوع نسبتاً زیادی دارند و از طرفی وجود مشکل در محور می تواند در نوع ،شدت و مدت علائم محور تأثیر بگذارد ، اهمیت نظریه ای که…

f48.ir

دانلود پاورپوینت پرخوری عصبی، علت شناسی و درمان

همه چیز در مورد دانلود پاورپوینت پرخوری عصبی، علت شناسی و درمان در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل دانلود پاورپوینت پرخوری عصبی، علت شناسی و درمان جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: دانلود پاورپوینت پرخوری عصبی، علت شناسی و درمان

دسته بندی: روان شناسی

تگ (نشان): پرخوری عصبی، علت شناسی و درمان,دانلود پاورپوینت پرخوری عصبی,پاورپوینت پرخوری عصبی و درمان,پرخوری عصبی و درمان,دانلود پاورپوینت,علت پرخوری عصبی,درمان پرخوری عصبی

فایل های مرتبط با موضوع دانلود پاورپوینت پرخوری عصبی، علت شناسی و درمان

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

دانلود پاورپوینت پرخوری عصبی، علت شناسی و درمان

دانلود پاورپوینت پرخوری عصبی، علت شناسی و درمان

پرخوری عصبی ، علت شناسی و درمان
 
 
فرمت فایل: pptx
تعداد اسلاید ها: ۲۰
 
 
تعریف:
مصرف بدون کنترل، وسواس گونه و سریع مقادیر زیاد مواد غذایی در یک دوره زمانی کوتاه (مثلا ضمن دو ساعت) و یا احساس فقدان کنترل بر خوردن (شخص قادر بر قطع یا کنترل نوع غذای خود نیست) رفتارهای نامتناسب جبرانی برای کنترل وزن (استفراغ عمدی، روزه، تنقیه، استفاده از ملین ها و ادرار آورها یا سایر داروها، یا افراط در ورزش) و نگرانی شدید از وزن و شکل بدن، این پر خوری…

f48.ir

دانلود پاورپوینت ترومای عشق

همه چیز در مورد دانلود پاورپوینت ترومای عشق در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل دانلود پاورپوینت ترومای عشق جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: دانلود پاورپوینت ترومای عشق

دسته بندی: روان شناسی

تگ (نشان): دانلود پاورپوینت ترومای عشق,ترومای عشق pptx,پاورپوینت ترومای عشق,ترومای عشق,دانلود پاورپوینت,پاورپوینت ترومای عشق pptx,دانلود ترومای عشق pptx

فایل های مرتبط با موضوع دانلود پاورپوینت ترومای عشق

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

دانلود پاورپوینت ترومای عشق

دانلود پاورپوینت ترومای عشق

ترومای عشق
 
 
فرمت فایل: pptx
تعداد اسلاید ها: ۳۲
 
 
ترومای عشق:
درد هیجانی عمیق ناشی از آسیب و شکست در رابطه عاشقانه وقتی از دست دادن عشق بسیار پریشان کننده است به آن ترومای عشق می گویند. ترومای عشق یک استرس روانشناختی است که اختلال هیجانی شدید و طولانی ایجاد می کند موجب اختلال در کارکرد تحصیلی، اجتماعی و شغلی فرد می شود و بر کیفیت زندگی فرد تاثیر میگذارد. سندرم گروهی از نشانگان است که به شکل قابل پیش بینی نمود می…

f48.ir

دانلود پاورپوینت فرمولبندی موردی در رفتار درمانی شناختی

همه چیز در مورد دانلود پاورپوینت فرمولبندی موردی در رفتار درمانی شناختی در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل دانلود پاورپوینت فرمولبندی موردی در رفتار درمانی شناختی جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: دانلود پاورپوینت فرمولبندی موردی در رفتار درمانی شناختی

دسته بندی: روان شناسی

تگ (نشان): رفتار درمانی شناختی,فرمولبندی موردی,دانلود پاورپوینت,رفتار درمانی,فرمولبندی در رفتار درمانی,پاورپوینت فرمولبندی موردی,رفتار درمانی شناختی pptx

فایل های مرتبط با موضوع دانلود پاورپوینت فرمولبندی موردی در رفتار درمانی شناختی

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

دانلود پاورپوینت فرمولبندی موردی در رفتار درمانی شناختی

دانلود پاورپوینت فرمولبندی موردی در رفتار درمانی شناختی

فرمولبندی موردی در رفتار درمانی شناختی
 
 
فرمت فایل: pptx
تعداد اسلاید ها: ۲۳
 
 
بنیادهای فرمول بندی موردی:
تحلیل تابعی رفتار (پارادایم شرطی سازی عامل) نظریه های شناخت و هیجان رفتاردرمانی دیالکیتک ، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و رویکردهای بلانچارد، چورپیتا، فیربورن و بسیاری دیگر به درمان برگرفته از رویکرد فرمولبندی موردی است و آنچه اکنون با عنوان رویکرد بین تشخیصی نامیده می شود. افراد دیگری که در این حوزه فعالیت می کنند،…

f48.ir

دانلود پاورپوینت درمانهای روان کاوی زیگموند فروید

همه چیز در مورد دانلود پاورپوینت درمانهای روان کاوی زیگموند فروید در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل دانلود پاورپوینت درمانهای روان کاوی زیگموند فروید جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: دانلود پاورپوینت درمانهای روان کاوی زیگموند فروید

دسته بندی: روان شناسی

تگ (نشان): پاورپوینت درمان های روان کاوی,پاورپوینت درمانهای روانکاوی,دانلود پاورپوینت,زیگموند فروید,درمان های روان کاوی pptx,درمان های روان کاوی,درمانهای روانکاوی

فایل های مرتبط با موضوع دانلود پاورپوینت درمانهای روان کاوی زیگموند فروید

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

دانلود پاورپوینت درمانهای روان کاوی زیگموند فروید