شبیه سازی CFD جذب CO2 از گاز سنتز بوسیله غشای الیاف توخالی ….

همه چیز در مورد شبیه سازی CFD جذب CO2 از گاز سنتز بوسیله غشای الیاف توخالی …. در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل شبیه سازی CFD جذب CO2 از گاز سنتز بوسیله غشای الیاف توخالی …. جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: شبیه سازی CFD جذب CO2 از گاز سنتز بوسیله غشای الیاف توخالی ….

دسته بندی: شیمی

تگ (نشان): شبیه سازی CFD,جذب CO2,دانلودپایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع شبیه سازی CFD جذب CO2 از گاز سنتز بوسیله غشای الیاف توخالی ….

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

شبیه سازی CFD جذب CO2 از گاز سنتز بوسیله غشای الیاف توخالی ....

شبیه سازی CFD جذب CO2 از گاز سنتز بوسیله غشای الیاف توخالی ….

چکيده
در این تحقیق، مدلدوبعدیجامعیبراساسروشعناصرمحدود(FEM)، برای مدل سازی تماس دهنده‌های غشائی گاز-حلال جهت حذف دی‌اکسید کربن[۱] از گاز سنتز پیشنهاد شده است. محلول آبی مونو اتانول آمین به عنوان جریان حلال جاذب و مخلوط گازیCO2/N2به عنوان جریان گازی استفاده شده است. حلال جاذب در درون لوله و مخلوط گازی بصورت ناهمسو با حلال جاذب در بخش پوسته جریان دارند. برعکس، اگر مخلوط گازی در درون بخش لوله جریان یابد، آنگاه حلال جاذب بصورت ناهمسو با مخلوط…

f48.ir