بایگانی برچسب: s

موضوع دانلود پاورپوینت مديريت توسعه تامين كنندگان(صنعت خودرو)

همه چیز در مورد پاورپوینت مديريت توسعه تامين كنندگان(صنعت خودرو) در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پاورپوینت مديريت توسعه تامين كنندگان(صنعت خودرو) جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پاورپوینت مديريت توسعه تامين كنندگان(صنعت خودرو)

دسته بندی: عمومی و آزاد

تگ (نشان): پاورپوینت ,مدیریت ,توسعه ,تامین ,کنندگان ,صنعت ,خودرو

فایل های مرتبط با موضوع پاورپوینت مديريت توسعه تامين كنندگان(صنعت خودرو)

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

پاورپوینت مديريت توسعه تامين كنندگان(صنعت خودرو ) معیار و زیرمعیار مرتبط فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید:۱۹             مديريت توسعه تامين كنندگان(فرايند P-2-4) بر مبناي دو استراتژي محور ساپكو با نام هاي ” بهينه سازي و سيستماتيك نمودن فرايند انتخاب تامين كنندگان“ و ” ارتقاء و پرورش هدفمند تامين كنندگان“ رويكردهاي  شناسايي ، ارزيابي و ارتقاء تامين كنندگان در سازمان ساپكو تعريف شده است . …

f48.ir

موضوع دانلود پاورپوینت مديريت تماس پوستی

همه چیز در مورد پاورپوینت مديريت تماس پوستی در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پاورپوینت مديريت تماس پوستی جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پاورپوینت مديريت تماس پوستی

دسته بندی: عمومی و آزاد

تگ (نشان): پاورپوینت ,مدیریت ,تماس ,پوستی

فایل های مرتبط با موضوع پاورپوینت مديريت تماس پوستی

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

پاورپوینت مديريت تماس پوستی فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۴           مفهوم حد عمل در شرايطي كه مطالعات نشان دهد كه در كارگاهي غلظت ماده شيميايي خاصي بيش از نصف حد مجاز تماس باشد، نميتوان مطمئن بود كه كارگر در معرض هيچ خطري نيست. بنابراين در چنين شرايطي بايد با انجام يك سري از اقدامات خطر را كاهش داد. مديريت تماس پوستي سازماني مانند OSHA معياري را براي خطرناك خواندن كروم از لحاظ وستي ارائه نداده است اما گفته هر گاه اين خطر موجود باشد بايد از لباس حفاظتي لازم استفاده گردد . البته OSHA بيان داشته كه از راهكار هاي زير به عنوان راهنما ميتوان استفاده نمود :   داده هاي بيماري هاي شغلي گذشته و ارتباط با كروم بررسي در كارگاه  نمونه برداري پوستي …

f48.ir

موضوع دانلود پاورپوینت مدیریت محیط زیستی

همه چیز در مورد پاورپوینت مدیریت محیط زیستی در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پاورپوینت مدیریت محیط زیستی جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پاورپوینت مدیریت محیط زیستی

دسته بندی: عمومی و آزاد

تگ (نشان): پاورپوینت ,مدیریت ,محیط ,زیستی

فایل های مرتبط با موضوع پاورپوینت مدیریت محیط زیستی

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

پاورپوینت مدیریت محیط زیستی فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۴۱         مقدمه : به طور کلی هدف از بحث محیط زیست ،و اجرا ی طرح ها ی عمرانی در طبیعت واین موضوع که آیا ارزیابی زیست محیطی برای پروژه ای انجام بشود یا نشود ،و اینکه آسیب های جدی بر اثر اجرای پروژه های عمرانی چگونه قابل پیش بینی و یا قابل پیشگیری و کاهش گردد. از این رو برای تعریف محیط زیست بهتر است به تمامی گزینه های موجود در طبیعت اشاره بشود . …

f48.ir

موضوع دانلود پاورپوینت مديريت فناوري

همه چیز در مورد پاورپوینت مديريت فناوري در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پاورپوینت مديريت فناوري جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پاورپوینت مديريت فناوري

دسته بندی: عمومی و آزاد

تگ (نشان): پاورپوینت ,مدیریت ,فناوری

فایل های مرتبط با موضوع پاورپوینت مديريت فناوري

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

پاورپوینت مديريت فناوري فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۴۲         فهرست مقدمه   فصل اول- تعاريف و مفاهيم   فصل دوم- نقش فناوري در خلق ثروت   فصل سوم- عوامل حياتي در مديريت فناوري   فصل چهارم- الگوهاي جديد مديريت فناوري   فصل پنجم- چرخه هاي حيات فناوري  فصل ششم- فرآيند نوآوري فناوري فصل هفتم- رقابتي بودن   فصل هشتم- استراتژي تجاري و استراتژي فناوري   فصل نهم- برنامه ريزي فناوري   فصل دهم- دستيابي و بکارگيري فناوري   فصل يازدهم- انتقال فناوري  فصل دوازدهم- صنايع توليدي و خدماتي   اهداف آشنايي با :   تعريف فناوري و رابطه آن با علم و نوآوري   تاثيرات فناوري بر اقتصاد، اجتماع و فرهنگ   ابزار برنامه ريزي و روشهاي پيش بيني فناوري   شيوه هاي ارزيابي و انتقال فناوري   حقوق مالکيت معنوي  کارآفريني و مديريت نوآوري …

f48.ir

موضوع دانلود پاورپوینت مدیریت عدم انطباق

همه چیز در مورد پاورپوینت مدیریت عدم انطباق در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پاورپوینت مدیریت عدم انطباق جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پاورپوینت مدیریت عدم انطباق

دسته بندی: عمومی و آزاد

تگ (نشان): پاورپوینت ,مدیریت ,عدم ,انطباق

فایل های مرتبط با موضوع پاورپوینت مدیریت عدم انطباق

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

پاورپوینت مدیریت عدم انطباق Nonconformity Management فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۹         اهداف آموزشی تعریف عدم انطباق شناختن ابزارهای اصلی آگاهی یافتن از عدم انطباق و پایش آنها شناختن ”اقدامات پیشگیرانه“، ”اقدامات فوری“ و ”اقدامات اصلاحی“ و درک ارتباط و تفاوت آنها …

f48.ir

موضوع دانلود پاورپوینت نحوه مديريت و نگارش فرایندهای آموزشی

همه چیز در مورد پاورپوینت نحوه مديريت و نگارش فرایندهای آموزشی در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پاورپوینت نحوه مديريت و نگارش فرایندهای آموزشی جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پاورپوینت نحوه مديريت و نگارش فرایندهای آموزشی

دسته بندی: عمومی و آزاد

تگ (نشان): پاورپوینت ,نحوه ,مدیریت ,و ,نگارش ,فرایندهای ,آموزشی

فایل های مرتبط با موضوع پاورپوینت نحوه مديريت و نگارش فرایندهای آموزشی

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

پاورپوینت نحوه مديريت و نگارش فرایندهای آموزشی فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۵۲               فرآيند   گروهي از وظيفه‌هاي هم‌ پيوند است كه با همديگر نتيجه‌اي را ايجاد مي‌كنند . فرآيند مجموعه‌اي مشخص و مرتب شده از فعاليتهاي كاري در يك محدوده زمـاني و مكاني معين است كـه شروع و خاتمه آن مشخص شده است و با تعريف روشني از وروديها و خروجيها، ساختاري براي عملكرد ارائه مي‌دهد. …

f48.ir

موضوع دانلود پاورپوینت مدیریت مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک

همه چیز در مورد پاورپوینت مدیریت مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پاورپوینت مدیریت مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پاورپوینت مدیریت مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک

دسته بندی: عمومی و آزاد

تگ (نشان): پاورپوینت ,مدیریت ,مکتب ,کلاسیک ,و ,نئوکلاسیک

فایل های مرتبط با موضوع پاورپوینت مدیریت مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

پاورپوینت مدیریت مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۱۲           مکتب کلاسيک الف-مديريت علمي رويکرد: خُرد نگرش: وظيفه‌اي (تأکيد بر کار و وظيفه ) سطح: تجزيه و تحليل فردي فلسفه‌ي اصلي: براي انجام کارها، يک «بهترين راه» وجود دارد پيشگامان تيلور گيلبرگ هانکس امرسون … ادامه دارد… …

f48.ir

موضوع دانلود پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه های نرم افزاری

همه چیز در مورد پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه های نرم افزاری در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه های نرم افزاری جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه های نرم افزاری

دسته بندی: عمومی و آزاد

تگ (نشان): پاورپوینت ,مدیریت ,و ,کنترل ,پروژه ,های ,نرم ,افزاری

فایل های مرتبط با موضوع پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه های نرم افزاری

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه های نرم افزاری   MS Project Tutorial فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۴۶             مقدمه این متن براساس نرم افزار Ms-Pproject مایکروسافت نسخه ۲۰۰۷ تنظیم گردیده است لذا چنانچه از نسخه های دیگر این نرم افزار استفاده می شود متن و تصاویر با نرم افزار جدید بایستی مطابقت داده شود …

f48.ir

موضوع دانلود پاورپوینت مديريت منابع انساني در ورزش و تفریحات سالم

همه چیز در مورد پاورپوینت مديريت منابع انساني در ورزش و تفریحات سالم در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پاورپوینت مديريت منابع انساني در ورزش و تفریحات سالم جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پاورپوینت مديريت منابع انساني در ورزش و تفریحات سالم

دسته بندی: عمومی و آزاد

تگ (نشان): پاورپوینت مدیریت منابع انسانی در ورزش و تفریحات سالم, پاورپوینت ,مدیریت, منابع, انسانی , ورزش , تفریحات, سالم

فایل های مرتبط با موضوع پاورپوینت مديريت منابع انساني در ورزش و تفریحات سالم

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.


فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: ۲۲   قسمتی از پاورپوینت :     ارزش  به معادل یا بهای یک چیز عملی که بر حسب پول یا کالا و یا آنچه مطلوب است یا باور به آنچه باید باشد اشاره می کند.  مؤثر در اهداف و تصمیمات بلند مدت  مبهم ترین زمینه تفاوت های فردی  میزان تحمل=سازگاری ارزش   ارزش ها، باورها، نگرش ها و هنجارها یک ارزش، باور با ثباتی است که روش خاصی از رفتار یا هدفی نهایی را به طور مشخص منجر می شود.    طبقه بندی اسپرول (۱۹۸۴) ۱- باورهای پدیدار شناختی (طبیعت اشیاء یا اشخاص) باور فرد مبنی بر اینکه یک ورزش خاص نسبت به ورزش های دیگر به هزینه بیشتری نیاز دارد.  2- باورهای علی (روابط علی بین پدیده مشاهده شده) بالا بودن هزینه در یک ورزش به خاطر فشارهای ناشی از رسانه های گروهی است. ۳- باورهای هنجاری (حالت های ترجیحی فرد) کل پول بایستی عادلانه بین همه ورزش ها تقسیم شود.     طبقه بندی باورها (روکیچ، ۱۹۷۳) ۱- باورهای توصیفی (تأیید درست یا غلط بودن) ۲- باورهای ارزشی …

f48.ir

موضوع دانلود پاورپوینت درمورد آموزه های مدیریت:رمزموفقیت

همه چیز در مورد پاورپوینت درمورد آموزه های مدیریت:رمزموفقیت در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پاورپوینت درمورد آموزه های مدیریت:رمزموفقیت جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پاورپوینت درمورد آموزه های مدیریت:رمزموفقیت

دسته بندی: علوم انسانی

تگ (نشان): پاورپوینت درمورد آموزه های مدیریت:رمزموفقیت,سازمان , مدیریت , مکاتب و نظریات,انواع سازمان ها از نظر فعالیت,انواع تغییر در سازمان,مهارت های مو

فایل های مرتبط با موضوع پاورپوینت درمورد آموزه های مدیریت:رمزموفقیت

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.


مشخصات فایل عنوان: پاورپوینت درمورد آموزه های مدیریت:رمزموفقیت قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۵۱       محتویات خلاصه کتاب فصل ۱ سوابق تاریخی مدیریت الف)مدیریت درتمدن های باستانی ب)مدیریت در تمدن های قرون وسطی         فصل ۲ مدیریت از دیدگاه اسلام ۱-استاد شهید مرتضی مطهری ۲-افلاطون ۳-ارسطو ۴-فارابی ۵-ابن خلدون د)آفات مدیریت             فصل۳ سازمان , مدیریت , مکاتب و نظریات سازمان منابع سازمان انواع سازمان ها از نظر فعالیت انواع تغییر در سازمان مدیریت نقش های مدیریت مهارت های مورد نیاز مدیران مکاتب مدیریت اهداف مدیریت علمی و . . .       قسمتی از پاورپوینت خلاصه کتاب:  اززمانی که انسان زندگی گروهی رابرای به دست آوردن غذا از راه شکار و نیز تامین مسکن و دفاع در برابر دشمنان آغاز کرد , مسایل سازمان و مدیریت به شکل ابتدایی آن مطرح بوده است. ساختن اهرام ثلاثه عظیم سنگی در مصر، بیانگر برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل  در حد اعلای کوشش مدیران و …

f48.ir