موضوع دانلود ارزیابی مشکلات پریودنتال مولردوم ماگزیلاری پس از برداشتن پیونداستخوان از ناحیه توبروزیته….

همه چیز در مورد ارزیابی مشکلات پریودنتال مولردوم ماگزیلاری پس از برداشتن پیونداستخوان از ناحیه توبروزیته…. در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل ارزیابی مشکلات پریودنتال مولردوم ماگزیلاری پس از برداشتن پیونداستخوان از ناحیه توبروزیته…. جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: ارزیابی مشکلات پریودنتال مولردوم ماگزیلاری پس از برداشتن پیونداستخوان از ناحیه توبروزیته….

دسته بندی: سایر رشته های پزشکی

تگ (نشان): ارزیابی مشکلات پریودنتا,مولردوم ماگزیلاری,برداشتن پیونداستخوان,ناحیه توبروزیته,دانلود پایان نامه,word

فایل های مرتبط با موضوع ارزیابی مشکلات پریودنتال مولردوم ماگزیلاری پس از برداشتن پیونداستخوان از ناحیه توبروزیته….

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

ارزیابی مشکلات پریودنتال مولردوم ماگزیلاری پس از برداشتن پیونداستخوان از ناحیه توبروزیته....

ارزیابی مشکلات پریودنتال مولردوم ماگزیلاری پس از برداشتن پیونداستخوان از ناحیه توبروزیته….

فهرست مندرجات
چکیده.. ۱
فصل اول:کلیات و مروری بر متون و مقالات
(۱-۱)مقدمه:.. ۴
(٢-۱)کلیات:.. ۶
(۱-٢-۱)تعریف پریودنتیت:.. ۶
(٢-٢-۱) نحوه پراکندگي بيماري:.. ۷
(۳-٢-۱)انواع پریودنتیت:.. ۹
(۴-٢-۱)عوامل خطرساز بيماري:.. ۱۰
(۵-٢-۱)تشخیص پریودنتیت:.. ۱۲
(۶-٢-۱)عوامل مرتبط بانقص پریودنتال در دیستال مولردوم:.. ۱۳
(۷-٢-۱)اصول طراحی فلپ:.. ۱۴
(۸-٢-۱)مروری بر آناتومی ماگزیلا:.. ۱۶
(۹-٢-۱)سطح خلفی یا سطح زیرگیجگاهی ماگزیلا:.. ۱۷
(۱۰-٢-۱)مواد پیوند استخوانی:.. ۱۹
(۱۱-٢-۱)تهيه استخوان از…

f48.ir