موضوع دانلود پاورپوینت بیومکانیک فنون ورزشی

همه چیز در مورد پاورپوینت بیومکانیک فنون ورزشی در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پاورپوینت بیومکانیک فنون ورزشی جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پاورپوینت بیومکانیک فنون ورزشی

دسته بندی: علوم انسانی

تگ (نشان): پاورپوینت, بیومکانیک فنون ورزشی

فایل های مرتبط با موضوع پاورپوینت بیومکانیک فنون ورزشی

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.


                نوع فایل: power point قابل ویرایش ۱۸۳ اسلاید   قسمتی از اسلایدها:   حرکات انتقالی موقعی صورت می‌گیرد که جسم طوری حرکت کند که کلیه اجزاء آن دقیقاً مسافت یکسانی را در جهت و زمان مشابه طی کرده باشد. حرکات انتقالی به دو صورت مستقیم الخط و منحنی الخط صورت می‌گیرد.      حرکت دوچرخه سوار که در آن حرکات مچ پا، ساق پا و ران از نوع دورانی بوده و حرکت بالاتنه وی از نوع انتقالی است. حرکات ورزشکاران در محیطهای ورزشی عموماً از نوعاً می‌باشد. مسافت و جابجایی را تعریف کنند. سرعت متوسط و بردار سرعت متوسط را تعریف کنند. مفهوم شتاب را بفهمند. کمیتهای برداری و نرده ای را بشناسند. روش محاسبه برایند دو بردار را یاد بگیرند. مولفه های عمودی و افقی یک بردار را تعیین کنند. معادلات مربوط به حرکات خطی شتابدار و بدون شتاب را بشناسند.   فهرست مطالب و اسلایدها: انواع حرکت توصیف حرکات خطی حرکات عمودی حرکات پرتابی حرکات دورانی …

f48.ir

موضوع دانلود پاورپوینت آناتومي انساني

همه چیز در مورد پاورپوینت آناتومي انساني در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پاورپوینت آناتومي انساني جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پاورپوینت آناتومي انساني

دسته بندی: علوم انسانی

تگ (نشان): پاورپوینت, آناتومی انسانی

فایل های مرتبط با موضوع پاورپوینت آناتومي انساني

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.


                نوع فایل: power point قابل ویرایش ۱۸۴ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: تقسیمات آناتومی انسانی شامل : آناتومی درشت (ماکروسکپی ) که بدون استفاده از میکروسکوپ قابل شناخت وبررسی است . آناتومی ریز (میکروسکپی ) که با استفاده از میکروسکوپ قابل شناخت وبررسی است آناتومی تکاملی : که شناخت بدن انسان را از تولد تا سالخوردگی مورد بررسی قرار می دهد. وضعیت تشریحی چیست ؟ برای شناخت بدن انسان لازم است وضعیت خاصی را در نظر بگیریم که به آن وضعیت تشریحی می گویند. یا همان حالتی که جسد روی تخت تشریح قرار می گیرد . سطح سهمی: سطحی است فرضی که بدن را به دو نیمه چپ وراست تقسیم می کند. سطح عرضی : سطحی است فرضی که بدن را به دو نیمه قدامی وخلفی تقسیم می کند. سطح افقی : سطحی است فرضی که بدن را به دو نیمه فوقانی وتحتانی تقسیم می کند.   فهرست مطالب و اسلایدها: آشنايي با آناتومي سلول وبافت اسكلت مفاصل عضلات دستگاههاي عصبي و مترشحه داخلي دستگاههاي قلبي ، عروقي و لنفاوي دستگاه تنفس دستگاه گوارش دستگاه ادراري …

f48.ir

موضوع دانلود پاورپوینت آسيب هاي مچ پا

همه چیز در مورد پاورپوینت آسيب هاي مچ پا در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پاورپوینت آسيب هاي مچ پا جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پاورپوینت آسيب هاي مچ پا

دسته بندی: علوم انسانی

تگ (نشان): پاورپوینت, آسیب های مچ پا

فایل های مرتبط با موضوع پاورپوینت آسيب هاي مچ پا

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.


                نوع فایل: power point قابل ویرایش ۲۷ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: علل آسيبهاي يك مچ عبارتند از: ۱-شركت در ورزشهايي كه با ضربه شديد و برخورد توأم مي باشدمثل فوتبال. ۲-برخاستن و پريدن به روي پاي حريف ، مانند پرش در بسكتبال كه موجب پيچيدگي مچ پا مي شود. ۳-دويدن بر سطوح ناهموار ، مانند مزرعه يا پياده رو با سطح چاله چوله و ناهموار كه موجب پيچ خوردن مچ مي شود. ۴-پوشيدن كفشهاي نامتناسب ، مثل استفاده از كفش دوي استقامت براي راكت بال يا فوتبال. ۵- . . . ۴-Sopination lateral rotation injury : پا در سوپيناسيون قرار گرفته و استخوان قاپ به خارج مي گردد ابتدا باعث پارگي قسمت قدامي رباط بين استخوان قاپ و نازك ني و سپس موجب شكستگي مايل قوزك مي گردد. در صورتي كه فشار ادامه يابد لبه ي خلفي درشت ني شكسته و بعد پارگي رباط دلتوئيد و يا شكستگي قوزك داخلي به وجود مي آيد. ۵-Pronation dorsiflexion injury: اين ضايعه كمتر از ساير آسيبهاي مچ پا بوده در اثر سقوط از بلندي در حالي كه پا در پروناسيون بوده و استخوان قاپ به بالا خم شده به وجود مي آيد. گير …

f48.ir

موضوع دانلود پاورپوینت چگونگی حفظ و نگهداری اماکن ورزشی

همه چیز در مورد پاورپوینت چگونگی حفظ و نگهداری اماکن ورزشی در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پاورپوینت چگونگی حفظ و نگهداری اماکن ورزشی جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پاورپوینت چگونگی حفظ و نگهداری اماکن ورزشی

دسته بندی: علوم انسانی

تگ (نشان): پاورپوینت, چگونگی حفظ ونگهداری اماکن ورزشی

فایل های مرتبط با موضوع پاورپوینت چگونگی حفظ و نگهداری اماکن ورزشی

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.


                نوع فایل: power point قابل ویرایش ۲۲ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: زمانبندی برنامه موجب استفاده حداکثرازاماکن موجود وتوانایی کارکنان می شود. فواید زمانبندی باعث استفاده تقسیم بندی شده ازاماکن درطول برنامه های مختلف می شود. فراهم کردن فرصت مشارکت گروههای متعدد دریک رشته ورزشی فراهم ساختن فرصتهایی برای شرکت در انواع فعالیتها درزمانبندی برنامه کاری اماکن، اولویت بندی استفاده ،امر مهمی  است .    نگهداری به دوبخش تقسیم می شود: اداره امور و تعمیر ترمیم. اداره امور: به جریان عادی اموربرنامه ریزی شده ازقبیل جاروکردن کف، زهکشی، جمع آوری زباله، چمن زنی، تمیزکردن فضاهای محل استراحت، تعویض لامپها و… گفته می شود. تعمیر ترمیم: کار ترمیم ازیک طرف یا زمانبندی شده وپیش بینی شده است(مثل تعویض بام، بذرپاشی زمین چمن) یا غیرقابل پیش بینی است (مثل خرابی، غفلت، حوادث اتفاقی، بدی آب وهوا) ازطرف دیگر، یا ساده وکم هزینه است(مثل شکستن پنجره ها، پاره شدن تورها و…) ویا گران، وپیچیده است(مثل حوادثی که براثرآتش سوزی، گردباد و… ا …

f48.ir

موضوع دانلود پاورپوینت مدیریت برگزاری بازیهای المپیک (مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن ۲۰۰۸)

همه چیز در مورد پاورپوینت مدیریت برگزاری بازیهای المپیک (مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن ۲۰۰۸) در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پاورپوینت مدیریت برگزاری بازیهای المپیک (مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن ۲۰۰۸) جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پاورپوینت مدیریت برگزاری بازیهای المپیک (مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن ۲۰۰۸)

دسته بندی: علوم انسانی

تگ (نشان): پاورپوینت, مدیریت برگزاری بازیهای المپیک (مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن ۲۰۰۸)

فایل های مرتبط با موضوع پاورپوینت مدیریت برگزاری بازیهای المپیک (مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن ۲۰۰۸)

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.


                نوع فایل: power point قابل ویرایش ۴۷ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: وجود ورزش در بخشی از فرهنگ یونان باستان پایه گذار این مهمترین رویداد ورزشی برای انسان ها گردید.  در ۷۷۶ سال قبل از میلاد مسیح برای نخستین بار بطور رسمی مسابقاتی تحت عنوان “المپیاد” در دشتی بنام المپیا برگزار گردید و تا سال ۳۹۴ پس از میلاد هر ۴ سال یکبار ادامه یافت . در سال ۳۹۳ میلادی توسط تئودو سیوس اول ختم بازیها اعلام گردید زیرا این بازیها را ضد مسحیت و بت پرستی میدانست. با تصویب و ادامه الغا بازیها توسط تئودو سیوس دوم در سال ۴۲۶ بعد از میلاد نبض این نهضت عظیم ورزشی در دوران باستان از کار افتاد و “المپیا” محل برگزاری مسابقات المپیاد در اثر آتش سوزی، سیل و زلزله، ویران و از بین رفت و مجسمۀ زئوس مظهر این بازیها به قسطنیه حمل و مدتی بعد به آتش کشیده شد.   فهرست مطالب و اسلایدها: المپیاد باستان المپیک نوین بیجینگ حلقه های المپیک مراسم حمل مشعل داوطلبان مجموعه های ورزشی بازیهای المپیک پکن مراکز سه گانه رسانه ای پروتكل مراسم المپيك اختتا …

f48.ir

موضوع دانلود پاورپوینت جام جهاني فوتبال

همه چیز در مورد پاورپوینت جام جهاني فوتبال در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پاورپوینت جام جهاني فوتبال جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پاورپوینت جام جهاني فوتبال

دسته بندی: علوم انسانی

تگ (نشان): پاورپوینت, جام جهانی فوتبال

فایل های مرتبط با موضوع پاورپوینت جام جهاني فوتبال

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.


                نوع فایل: power point قابل ویرایش ۲۲ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: وقتي قرار است نگاه گذرايي به تاريخ فوتبال بيندازيم، نمي‌توانيم از ذكر برخي مطالب بديهي صرفنظر كنيم وگرنه چه كسي نمي‌داند اين همان بازي است كه ميان دو گروه ‪ ۱۱نفره در زميني مستطيل شكل انجام مي‌شود. هدف بازي اين است كه هر تيم بكوشد توپي را وارد دروازه‌ي حريف كند. تاريخ نگاران پيشينه توپ بازي با پا را در هزاره سوم پيش از ميلاد مسيح در چين سراغ دارند. در سده‌هاي ميانه، بازي‌هاي مشابهي با توپ در اروپا رايج بوده و رقابت‌هايي نيز ميان تيم‌هاي محلي در انگليس، فرانسه و ايتاليا انجام مي‌شده است. در آن زمان‌ها اهالي يك روستا مي‌كوشيدند توپي را از دست اهالي روستاي ديگري بگيرند و به بيرون از منطقه آنان بيندازند، اما آنچه ما امروز به عنوان فوتبال مي‌شناسيم، در ميانه‌هاي سده نوزدهم ميلادي در مدرسه‌هاي انگليسي پديد آمده است. توپ بازي در اين كشور چنان رايج شده بود كه دست اندركاران اين ورزش به فكر …

f48.ir

موضوع دانلود پاورپوینت مديريّت استراتژیک در ورزش

همه چیز در مورد پاورپوینت مديريّت استراتژیک در ورزش در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پاورپوینت مديريّت استراتژیک در ورزش جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پاورپوینت مديريّت استراتژیک در ورزش

دسته بندی: علوم انسانی

تگ (نشان): پاورپوینت, مدیریّت استراتژیک در ورزش

فایل های مرتبط با موضوع پاورپوینت مديريّت استراتژیک در ورزش

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.


                نوع فایل: power point قابل ویرایش ۱۰۱ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: راسل  اي كاف ويژگي‌‌هاي برنامه‌ريزي راهبردي را چنين تعريف مي‌كند: به دور از جزئيات سراسر سازماني به دور از اجرا راهبرد قاعده كلان مرحله‌مند تصميم براي سراسر سازمان راهبرد از كلي‌تر كردن قواعد جزئي به كمك تلفيق و دسته‌بندي حاصل مي‌شود. راهبرد يا از جزئيات حاصل مي‌شود و يا از كليات (چشم‌انداز) قاعده‌اي كه براي همه مراحل مراحل مصداق دارد راهبرداست و قاعده‌اي كه فقط در يك مرحله مصداق دارد سياست است . كاستي‌ها، قوت‌ها،تهديدات و فرصت‌‌ها مصاديق جزئي هستند كه با تلفيق آنها مي‌توان به سياست‌ها و راهبرد‌‌ها رسيد. به تاثير عوامل خارجي توجه مي‏كند آينده‏نگر است نوعي برنامة بلندمدّت است مديريت عالي مسئول آن مي‏باشد زمينة اساسي براي تمامي برنامه‏هاي ديگر در سطوح سازماني را ترسيم مي‏كند موجب هدايت تمامي سازمان مي‏شود به‏علت تج …

f48.ir

موضوع دانلود پاورپوینت عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران

همه چیز در مورد پاورپوینت عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پاورپوینت عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پاورپوینت عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران

دسته بندی: علوم انسانی

تگ (نشان): پاورپوینت, عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران

فایل های مرتبط با موضوع پاورپوینت عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.


                نوع فایل: power point قابل ویرایش ۱۷ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: با توسعه و پيشرفت ورزش، ميزان حضور و يا عدم حضور زنان در فعالیت های ورزشی به عنوان شاخصي جهاني از وضعيت اجتماعي زنان در يك جامعه به شمار می آید. نگرش و تصور كليشه اي از ورزشكاران زنان در حال تغيير است براي درك بيشتر اين تغيير بهتر است كه به زنان ورزشكار كشور قبل از توجه به جنسيت‌شان به ورزشكار بودنشان اهميت داد. چرا كه نيمي از جامعه ما «زن» نام گرفته است و زنان صرف‌نظر از نگاه صرفاً «جنسيتي» بخش تأثيرگذاري هستند كه سلامت آنان به سلامت جامعه كمك مي‌كند.  از طرفي بيماري، خستگي و افسردگي آنان  هزينه‌هايي را بر دوش جامعه تحميل مي‌كند  لذاضروري است ورزش و تربيت‌بدني در اين                   حوزه به پويايي و شكوفايي برسد.. امروزه نيز در بيشتر جوامع، زنان از فرصت‌هايي برابر براي شركت در فعاليت&zwnj …

f48.ir

موضوع دانلود پاورپوینت حادثه در ورزش کوهنوردی

همه چیز در مورد پاورپوینت حادثه در ورزش کوهنوردی در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پاورپوینت حادثه در ورزش کوهنوردی جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پاورپوینت حادثه در ورزش کوهنوردی

دسته بندی: علوم انسانی

تگ (نشان): پاورپوینت, حادثه در ورزش کوهنوردی

فایل های مرتبط با موضوع پاورپوینت حادثه در ورزش کوهنوردی

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.


                نوع فایل: power point قابل ویرایش ۳۷ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: حوادث کوهنوردی: حوادثی که با دخالت مستقیم یک فرد در لحظه وقوع آن حادثه اتفاق افتاده باشد بنحوی که اگرآن فرد آن عمل را بطور مستقیم ودرآن لحظه مرتکب نمی شد آن حادثه نیز به وقوع نمی پیوست الف- حوادثی که با دخالت مستقیم فرد در لحظه ی حادثه ودر اثرقصور وتخلف اواز مقررات ورزشی به وقوع پیوسته اند ب- حوادثی که با دخالت مستقیم فرد در لحظه ی حادثه و بدون قصور وتخلف او ازمقررات ورزشی به وقوع پیوسته اند حوادثی که با دخالت غیر مستقیم یک فرد اتفاق افتاده باشد الف- حوادثی که با دخالت غیر مستقیم فرد ودراثر تخلف او از مقررات ورزشی به وقوع پیوسته اند ب- حوادثی که با دخالت غیر مستقیم فرد وبدون تخلف او از مقررات ورزشی به وقوع پیوسته اند   فهرست مطالب و اسلایدها: حوادث کوهنوردی شرح حادثه توقف امداد و نجات آئین نامه فدراسیون کوهنوردی سر انجام حادثه و راي دادگاه …

f48.ir

موضوع دانلود پاورپوینت نقش سازمان های فرا ملّی در توسعه سلامت

همه چیز در مورد پاورپوینت نقش سازمان های فرا ملّی در توسعه سلامت در ادامه خدمتتان عرض می شود

فایل پاورپوینت نقش سازمان های فرا ملّی در توسعه سلامت جهت دانلود آماده شده است

مشخصات فایل دانلودی:

عنوان دانلود: پاورپوینت نقش سازمان های فرا ملّی در توسعه سلامت

دسته بندی: عمومی و آزاد

تگ (نشان): پاورپوینت ,نقش ,سازمان ,های ,فرا ,ملّی ,در ,توسعه ,سلامت

فایل های مرتبط با موضوع پاورپوینت نقش سازمان های فرا ملّی در توسعه سلامت

در ادامه از داخل کادر زیر اقدام به دانلود و خرید فایل مذکور نمایید. فروشگاه های موجود معتبر بوده و پس از پرداخت وجه لینک دانلود ارائه خواهد شد. هنگام خرید ایمیل و شماره موبایل خود را جهت پشتیبانی وارد نمایید.

پاورپوینت نقش سازمان های فرا ملّی در توسعه سلامت فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۲۳           سازمان ها و صندوق هايی كه مستقيما در توسعه سلامت نقش دارند سازمان جهاني بهداشت (World Health Organization : WHO)   صندوق كودكان ملل متحد (United Nations Children’s Fund : UNICEF)   صندوق جمعيت ملل متحد    (United Nations Population Fund : UNFPA)   سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO …

f48.ir